nerderypublic
StoryEditor

Samokontrolou glykémií predchádzate rizikám, aj za volantom

24.09.2017, 19:49
Samokontrola glykémií pri liečbe cukrovky je neoddeliteľnou súčasťou úspešnej liečby. Nemali by však ste zabúdať ani na pravidelnú kontrolu glykémií pred tým, ako si sadnete za volant a aj počas dlhších jázd.

Pomocou samokontroly sa dá zistiť, ako sa mení hladina cukru v krvi po požití liekov, konkrétnych potravín, po pohybovej aktivite, spánku alebo počas choroby, prípadne pri záťažových situáciách. Pomocou samokontroly glykémií sa pacient aktívne podieľa na správnej liečbe: správne si vyberá potraviny, zároveň získava možnosť aktívnej spolupráce na  úprave liečby cukrovky.

Znižuje riziko

Samokontrolou sa znižuje riziko nerozpoznania náhleho poklesu hladiny glykémie (hypoglykémia) a rovnako aj náhleho vzostupu hladiny glykémie (hyperglykémia). Tým predchádza život ohrozujúcim situáciám, akými je napríklad ťažká hypoglykémia alebo diabetická ketoacidóza.

Pri nameraní nezvyčajnej hodnoty sa odporúča opakované meranie o päť minút z iného miesta. Vzhľadom na krvou prenosné ochorenia pri meraní glykémie inej osobe je vždy nutné lancetu vymeniť. Prúžky na meranie glykémie sa majú uchovávať v originálnom balení na suchom mieste a nesmú sa uchovávať v chladničke alebo mrazničke.

Postup správneho merania glykémií:

  • Skontrolovať nastavenia glukomera (správny dátum a čas).
  • Umyť ruky teplou vodou a mydlom a usušiť ruky. Nepoužívať dezinfekčné látky a ani alkoholom napustené tampóny.
  • Do otvoru vložiť testovací prúžok. Glukomer sa automaticky zapne. Ukáže sa kvapka krvi, ktorá ukazuje pripravenosť na meranie.
  • Vyberá sa čo najmenej bolestivé miesto na vpich (bruško prsta, bočná strana posledného článku prsta).
  • Merať až druhú kvapku krvi. Prvá sa zotrie do tampónika.
  •  Glukomer má pamäť, v ktorej sa uloží nameraná hodnota ako aj čas merania. Niektoré glukomery majú hlasový výstup.
  • Na každú kontrolu k diabetológovi je potrebné nosiť glukomer.

Dostupný softvér

Na spracovanie výsledkov nameraných glukomerom sa používa softvér, ktorý je dostupný zadarmo na internete. Pre každý glukomer je iný. Automatické spracovanie všetkých nameraných údajov vo vybranom časovom období je presné a úplné. Zobrazí sa počet meraní, časové rozloženie záznamov glykémií, výskyt hypoglykémií, kolísanie glykémií v priebehu dní. Tieto údaje môže pacient vytlačiť a priniesť na kontrolu k lekárovi. Tým poskytne ucelený pohľad o kontrole cukrovky. Vtedy sa nemusí robiť záznam do Denníka diabetika.

Diabetik za volantom

Význam pravidelnej samokontroly je dôležitý v situáciách, kedy diabetik môže ovplyvniť svojou činnosťou zdravie a životy iných. Jednou z takýchto činností je aj vedenie motorového vozidla. Hypoglykémia pri šoférovaní predstavuje významné riziko.

Nebezpečenstvo hypoglykémie spočíva v zhoršení mozgovej činnosti. Tá sa môže prejaviť spomaleným alebo neúplným vnímaním okolia, rozmazaným videním, nesprávnym alebo dokonca úplne chybným rozhodovaním a v konečnej fáze hypoglykémie stratou vedomia. Aj počiatočné príznaky hypoglykémie, ktorými sú pocit nervozity a hladu, môžu významne zhoršiť reakčné schopnosti a zapríčiniť tak kolíziu.

Pravidelné kontroly

Podľa súčasnej legislatívy diabetik, ktorý je šoférom, sa musí pravidelne podrobovať lekárskej prehliadke. Pacient podáva Čestné prehlásenie, že rozumie riziku spôsobenému závažnou hypoglykémiou a že dokáže stav primerane ovládať. Pacient sa musí preukázať pravidelným monitorovaním glukózy v krvi najmenej dvakrát denne a v čase, keď vedie motorové vozidlo. Preto sa odporúča meranie glykémie pred šoférovaním a každú hodinu počas šoférovania.

Medzi základné ciele samokontroly glykémií patrí zvýšenie účinnosti a bezpečnosti antidiabetickej terapie a samozrejme docielenie zvýšenia angažovanosti samotného diabetika v liečbe ochorenia.

MUDr. Jozef Lacka, PhD., MBA, JAL s.r.o. Diabetologická ambulancia, Trnava

PharmDr. Dominika Rubintová, lekáreň Marianum, Trnava

menuLevel = 1, menuRoute = dia, menuAlias = dia, menuRouteLevel0 = dia, homepage = true
25. február 2024 09:08