18.11.2015, 00:44

Diabetici v ohrození - príliš studené, horúce, sladké či tvrdé môže poškodiť ústnu dutinu

Ústna dutina je jedným z miest otvorenej komunikácie nášho organizmu s okolitým prostredím a plní niekoľko mimoriadnych funkcií.

Diabetici v ohrození - príliš studené, horúce, sladké či tvrdé môže poškodiť ústnu dutinu

Najväčšie fyzikálne, chemické a biologické nároky na ústnu dutinu kladie príjem, rozdrobovanie a úvodná fáza trávenia potravy.

Zvýšené fyzikálne a/alebo chemické zaťaženie (napr. príliš horúce, studené, tvrdé, kyslé, slané, sladké jedlá a pod.) môže priamo poškodiť štruktúry ústnej dutiny pri jednorazovom i opakovanom kontakte. Väčšinu týchto záťaží možno regulovať 

vlastným rozhodnutím. V porovnaní s tým kolonizácia ústnej dutiny mikroorganizmami prebieha trvalo a nezávisle od našej vôle. Preto je ústna dutina po celý život prirodzene infekčným prostredím.


Znížená odolnosť
Diabetes mellitus (cukrovka) je ochorenie, ktorého podstatou je porucha metabolizmu sacharidov. V dôsledku dlhodobo zvýšených hladín glukózy (hyperglykémie) tvorí telo diabetika namiesto bežných produktov (bielkovín a tukov) také, na ktoré sú nezvratne nadbytočne naviazané molekuly cukru. Takto pozmenené molekuly sa súhrnne označujú skratkou AGE (odborne
advanced glycation end-products). Tieto molekuly môžu priamo spôsobovať zápaly. Diabetici majú preto v porovnaní so zdravými osobami zníženú odolnosť voči infekciám a zároveň sa im poranenia hoja pomalšie.
Klinické štúdie dokladajú, že najmä diabetici 2. typu častejšie trpia zápalmi ďasien (gingivitídou) a podporných mäkkých tkanív (parodontitídou), zubným kazom a poruchami funkcie slinných žliaz.

 

Základnými funkciami ústnej dutiny sú:
rozoznávanie chutí,
príjem potravy (žuvanie, trávenie s pomocou slín, prehĺtanie),
dýchanie,
reprodukcia hlasu a reči,
nadmerná fyzická či športová záťaž


Vplyv na kompenzáciu
Úzky vzájomný vzťah medzi zdravotným stavom ústnej dutiny, kontrolou diabetu a celkovou prognózou sa preukázal opakovane. Zle kompenzovaný diabetes vedie v krátkej dobe k zhoršeniu parodontitídy a nekontrolovaná parodontitída zvyšuje inzulínovú rezistenciu a zhoršuje kontrolu diabetu. Pozitívnym zistením je fakt, že to platí aj opačne. Najmä v prípade diabetikov 2. typu má preliečenie parodontitídy priaznivý vplyv na kontrolu diabetu. Úspešná dlhodobá kompenzácia diabetu potom znižuje riziko výskytu množstva ďalších závažných komplikácií, a to najmä kardiovaskulárnych a obličkových.


Dôsledná starostlivosť
Pre pacientov s diabetom platí naliehavé odporúčanie venovať zvýšenú pozornosť hygiene ústnej dutiny. Sklon k pomalšiemu hojeniu poranení nabáda k zvýšenej opatrnosti pri používaní mechanických prostriedkov ústnej hygieny (zubná a medzizubná kefka, dentálne nite) a k potrebe zvládnuť správne techniky práce s týmito pomôckami.

Zvýšenú pozornosť zo strany diabetikov si zaslúžia aj ďalšie prostriedky ústnej hygieny ako zubné pasty a ústne vody. Komplexná stomatologická intervencia a úspešné preliečenie zápalov v oblasti ústnej dutiny môžu diabetikovi 2. typu stabilizovať a zlepšiť kompenzáciu diabetu dokonca až do takej miery, ako keby k doterajšej liečbe začal užívať ďalšie antidiabetikum.

Diabetes mellitus je nepochybne závažné ochorenie, spojené s mnohými komplikáciami a rizikami. Ak k jeho kontrole a k zlepšeniu celkovej prognózy môžeme prispieť takou základnou vecou akou je zlepšenie ústnej hygieny, nemali by sme túto možnosť nechávať nevyužitú.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk. Bližšie informácie nájdete v Pravidlách používania cookies. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači.