27.08.2015, 00:24

Koľko informácií si zapamätáte po jednej návšteve u lekára?

Zvyk je železná košeľa a prijať niektoré zmeny trvá aj pacientom trošku dlhšie. O to dôležitejšia je vytrvalá edukácia.

Predstavme si štandardnú situáciu, keď sa diabetológ rozhodne zmeniť pacientovi liečbu, pretože súčasná nevedie k stanovenému cieľu. Máme pred sebou diabetika, ktorý si už dokáže aplikovať inzulín a občas použije glukometer. Dnes mu lekár pridá k bazálnemu aj prandiálny inzulín. Lekár vysvetlí intenzifikovaný režim, selfmonitoring, upozorní na obvyklé chyby. Po dvoch dňoch volá náš diabetik. Zabudol si pichnúť inzulín pred raňajkami a pýta sa, či si má dávku aplikovať teraz, dve hodiny po jedle. Ako je to možné, keď mu lekár všetko vysvetlil a sestra ešte zopakovala?

 

Prieskum

V Českej republike sa uskutočnil prieskum štandardnej edukácie, realizovanej u pacientov DM 2. typu, u ktorých sa práve teraz začína liečba prandiálnym inzulínom. Prinášame niekoľko výsledkov:
Najčastejšou oblasťou aplikácie inzulínu je brucho, kam si ho aspoň raz počas dňa aplikuje viac ako 95 % pacientov.
Miesto vpichu v rámci jednotlivých oblastí mení takmer 80 % pacientov.
Takmer 40 % pacientov uvádza, že pred aplikáciou inzulínu nerobí skúšku bezpečnosti.
Samotná aplikácia inzulínu sa robí najčastejšie 5 - 15 minút pred jedlom (35,7 % pacientov).
Približne polovica pacientov uviedla, že sa zaoberá zmenou dávkovania krátkodobého inzulínu v závislosti od množstva
sacharidov v jedle (52,4 %) a fyzickej aktivity (45,2 %).