04.07.2019, 08:00

Neuropatia má viac prejavov

V dnešnej časti sa budeme venovať tomu, aké formy diabetickej neuropatie poznáme. Aj keď termín neuropatia sa najčastejšie používa na označenie postihnutia nervových zakončení dolných končatín, u diabetika môže mať iné prejavy vyplývajúce z postihnutia rozličných nervov v tele.

Neuropatia má viac prejavov
Zdroj: Flickr

Z hľadiska toho, v akej forme sa neuropatia u pacienta prejavuje, rozlišujeme subklinickú a klinickú neuropatiu.

Subklinická neuropatia znamená, že pacient nemá prítomné klinické príznaky a diagnóza neuropatie sa zistí „len“ pri vyšetrení, napr. pri elektromyografickom vyšetrení (EMG) sa zistí spomalenie vodivosti motorických aj senzitívnych nervov, zvýšený prah citlivosti. V prípade, že sa neuropatia u pacienta prejavuje (diabetik má nejaké ťažkosti), hovoríme o klinickej neuropatii.

Tú ešte v medicíne rozlišujeme na viaceré typy:
• difúznu – symetrickú, t. j. rozptýlenú, ktorá môže by akútna alebo chronická
• fokálnu – asymetrickú t. j. miestnu, ložiskovú
• zmiešanú

Akútna difúzna – symetrická neuropatia
Táto forma neuropatie vzniká rýchlo, ale je možné ju aj rýchlo zvrátiť. Patrí sem zriedkavá inzulínová neuritída – bolestivá neuropatia vyvolaná začatím liečby inzulínom, pri rýchlej úprave glykémie. Bolesť býva lokalizovaná v dolných končatinách okrajovo, ale aj centrálne a v dolnej časti trupu, hlavne v noci a po fyzickej aktivite. Pacienti niekedy pociťujú bolesti v mieste dotyku kože s oblečením alebo s posteľnou bielizňou. Druhý zriedkavý stav, najmä u pacientov s DM 1. typu, je hyperglykemická reverzibilná neuropatia, ktorá sa prejavuje veľkou stratou telesnej hmotnosti, depresiami, impotenciou, ťažkou, pálivou bolesťou nôh (prevažne v noci). Po úprave glykémie (po začatí liečby DM) tieto symptómy miznú.

Chronická difúzna – symetrická neuropatia (senzomotorická a autonómna)
Najčastejšou formou diabetickej neuropatie je symetrická senzomotorická neuropatia, ktorá postihuje senzitívne a motorické nervové vlákna. Poznáme nebolestivú formu neuropatie (môže sa prejaviť až komplikáciami – diabetická noha). Bolestivá forma neuropatie sa prejavuje bolesťami, ktoré môžu byť tupé, kŕčovité, pálivé, bodavé, zdrvujúce a zhoršovať sa môžu aj v nočných hodinách.
K chronickým neuropatiám patrí aj tzv. autonómna neuropatia, nezápalové poškodenie funkcie a štruktúry periférneho autonómneho nervového systému, ktorý inervuje hladké svaly vnútorných orgánov, endokrinných a exokrinných tkanív.

Fokálna, multifokálna (asymetrická) neuropatia
Pri fokálnej neuropatii je výrazné poškodenie jedného alebo viacerých nervov hlavy, trupu alebo končatín. Vzniká väčšinou vo veku viac ako 50 rokov v skupine pacientov s dlhším trvaním DM. Môžu byť postihnuté nervy horných a dolných končatín, ktoré sú vystavené vonkajšiemu tlaku. Postihnuté svaly bolia, vznikajú čiastočné straty hybnosti a úbytok svalovej hmoty.

Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD., V. interná klinika Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava