18.12.2015, 00:57

Pichanie pri srdci a srdcová slabosť sú rozdielne veci

Späť na článok