22.03.2021, 08:00

Britský variant sa našiel takmer vo všetých skúmaných vzorkách

Úrad verejného zdravotníctva informuje, že na Slovensku podľa očakávaní naďalej dominantne prevažuje britský variant pandemického vírusu. Potvrdený bol v 97,3 % vyšetrených vzorkách.

Britský variant sa našiel takmer vo všetých skúmaných vzorkách
Zdroj: TASR

„Laboratórne bol potvrdený v 97,3 % (1704 vzoriek) z počtu 1752 vyšetrených pozitívnych vzoriek. Český variant bol potvrdený v 0,9% (16 vzoriek) a juhoafrický v 0,5% (9 vzoriek). Bez bližšieho určenia bolo celkovo 1,3%, teda 23 vzoriek,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Vyplýva to zo štvrtého kola celoštátneho prieskumu rozšírenia variantov pandemického vírusu na Slovensku. Klinické vzorky sa vyšetrovali RT-PCR metódou, ktoré rovnakou diagnostikou vyšli pozitívne 17. marca 2021.

„Vzorky bez bližšieho určenia variantu a vzorky s juhoafrickou mutáciou budú ešte podrobené sekvenovaniu,“ vysvetlil hlavný hygienik SR.

Hygienici prosia ľudí, aby napriek pandemickej únave naďalej dodržiavali celoplošne nastavené protiepidemické opatrenia. Ich rešpektovanie zohráva významnú úlohu v ochrane verejného zdravia.

"Sú nastavené tak, aby spomaľovali šírenie pandemického vírusu a jeho variantov v populácií a tak, aby sa znižovalo riziko zánosu ďalších mutácií na naše územie. Rovnako dôležité je chrániť sa na individuálnej úrovni: minimalizovaním kontaktov, správnym nosením respirátora a rúška, dodržiavaním hygieny rúk a očkovaním," dodáva Mikas.

Na štvrtom celoslovenskom prieskume sa podieľali laboratóriá Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Banskej Bystrici, Košiciach, Komárne, Nitre, Žiline a Poprade.
S diagnostikou vypomáhali aj laboratóriá v Likavke spoločnosti Unilabs Slovensko s.r.o.