20.10.2019, 18:06

Pacientkam s rakovinou prsníka chýba dostupná liečba

Pacientska aliancia NIE RAKOVINE v rámci PINK OKTÓBER mysli aj na podporu žien, ktoré bojujú s karcinómom prsníka vo vyššom štádiu a upozorňuje, že pacientkam s rakovinou prsníka na Slovensku chýba dostupná inovatívna moderná liečba.

Pacientkam s rakovinou prsníka chýba dostupná liečba
Zdroj: Flickr

 V okolitých krajinách Európy sú už dostupné nové moderné liečby, ktoré zlepšujú vyhliadky onkologických pacientiek s rakovinou prsníka na lepší a dlhší život, vďaka čomu sa ochorenie stáva chronickým.

Žiaľ, na niektoré z nich slovenské pacientky ešte len čakajú – dostávajú s k nám oveľa neskôr, než do okolitých krajín. Napríklad imunoterapia atezolizumab a jej kombinácie s chemoterapiou, ďalšími predstaviteľmi imunoterapie sú pembrolizumab, nivolumab, avelumab a durvalumab,  ktoré sú zatiaľ schválené v liečbe iných druhov nádorov, u nás táto liečba dostupná nie je.

 

UPOZORŇUJEME, že  inovatívna liečba existuje a chýba tu aj pre pacientky s pokročilým nádorom prsníka s tzv. pozitivitou hormónových receptorov. 

Pomocou vhodnej kombinovanej liečby inhibítormi CDK4/6 s hormónovou terapiou je možné  aj v pokročilom a metastatickom štádiu ochorenia dosiahnuť nad ním kontrolu – a teda blokovať rast nádoru a oddialiť zhoršenie ochorenia  na dlhšie obdobie než pri v súčasnosti používanej monoterapii. 

Takáto liečba už predstavuje štandard v mnohých krajinách Európskej únie ako aj v rámci krajín V4, jedine na Slovensku kombinovaná hormónová a cielená liečba nie je kategorizovaná a tým pádom ani rovnako dostupná pre všetkých pacientov! 

A to aj napriek tomu, že dokázateľne umožňuje pacientkam s pokročilým karcinómom prsníka žiť dlhšie a prežiť viac času so svojimi najbližšími. 

 

Jana Pifflová Španková, prezidentka pacientskej aliancie NIE RAKOVINE