17.04.2019, 07:00

Parkinsonikom pomáhajú moderné technológie

Moderné medicínske technológie a inovácie dnes dávajú nádej pacientom s Parkinsonovou chorobou. Vďaka nej sa opäť môžu vrátiť do života.

Parkinsonikom pomáhajú moderné technológie
Zdroj: Pixabay

Parkinsonova choroba je nevyliečiteľné ochorenie. Prejavuje sa najmä trasom, stuhnutosťou svalstva, pomalým pohybom, nestabilitou či stratou rovnováhy. Pacienti časom prestávajú byť schopní sa sami o seba postarať a sú odkázaní na pomoc najbližších. Prichádzajú o prácu. Väčšina z nich trpí depresiami.

 

S vekom narastá aj riziko ochorenia

Parkinsonova choroba je vážnym neurologickým ochorením, ktoré dodnes lekári nedokážu vyliečiť. Sprevádza ju chronické a postupujúce ochorenie centrálneho nervového systému. „Najčastejším a typickým iniciálnym príznakom je tras jednej z horných končatín. Neskôr sa pridružujú samovoľné pohyby, stuhnutosť, pomalosť, problémy s artikuláciou, písaním či nehybná tvár,“ vysvetľuje neurológ prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Príčina ochorenia spočíva v ubúdaní dopamínu v štruktúrach mozgu. Dopamín je hormón, ktorý v mozgu reguluje pocity šťastia či emócie.

Práve so zvyšujúcim sa vekom narastá aj riziko ochorenia, ktoré po prvýkrát pred 200 rokmi popísal anglický lekár James Parkinson.

 

 Nová terapia – stimulácia mozgu

Tam, kde končia možnosti farmakologickej liečby, prichádzajú na rad moderné medicínske technológie a inovácie. Tie dnes dávajú nádej aj pacientom s Parkinsonom. Reč je o hĺbkovej stimulácii mozgu. Tá prostredníctvom implantovaného neurostimulátora a elektród zavedených do mozgu pomáha pomocou pravidelných elektrických impulzov zmierňovať nepríjemné prejavy Parkinsonovej choroby.

 Vďaka tomu dokáže vrátiť pacientom a ich rodinám stratenú kvalitu života a psychickú pohodu. „Táto technika nahradila staršie operácie, ktorých nevýhodou bola určitá „nezvratnosť“, nemožnosť modulácie efektu a často permanentné nežiaduce účinky,“ vysvetľuje docent Valkovič.

  

 

Späť do života

 Po spustení hĺbkovej stimulácie mozgu dochádza k výraznému zlepšeniu kvality života pacientov s Parkinsonovou chorobou.

Hoci choroba bude aj naďalej ich doživotným sprievodcom, vďaka modernej terapii sa pacienti znovu dokážu zapojiť do plnohodnotného života – sú schopní sa o seba sami postarať, nie sú odkázaní na svoje okolie, mnohí sa vrátia späť do práce, môžu sa venovať svojim koníčkom a žiť úplne bežný život.

 „Získavajú späť sebaúctu, sebadôveru, vieru vo vlastné sily, celkovú psychickú pohodu, čo len napomáha celkovej liečbe,“ zdôrazňuje docent Valkovič s tým, že pacienti sú samostatnejší, odľahčujú svojim blízkym. Tým, že môžu znovu pracovať, odľahčujú sociálnemu systému. Táto terapia má teda pozitívny celospoločenský dopad.

Liečba aj na Slovensku

Celosvetovo už podstúpilo takúto liečbu viac ako 150-tisíc pacientov. Na Slovensku je ich viac ako 100. Terapia, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia, sa vykonáva v rámci Slovenska na troch pracoviskách: v Univerzitnej nemocnici v Bratislave a v Košiciach a v nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

 

Ochorením trpeli mnohé známe osobnosti

 Ochorenie najčastejšie začína medzi 40. a 70. rokom života, no jeho nárast sa vekom, ktorý sa považuje za najvýznamnejší rizikový faktor, zvyšuje. Len na Slovensku trpí Parkinsonovou chorobou približne 15-tisíc ľudí. V Európe je to viac ako milión pacientov. Medzi známe osobnosti, ktorých toto ochorenie zasiahlo, patrí pápež Ján Pavol II., maliar Salvador Dalí, herečka Catherine Hepburn, boxer Muhammad Ali či herec Michael J. Fox.