30.01.2019, 07:28

O zuby sa treba starať, cukrovkár je náchylnejší na infekcie

Vysoká hladina cukru, pokiaľ sa nekontroluje, má negatívny dosah aj pre ústnu dutinu. Rýchlejšie sa rozvíjajú infekcie, horšie sa hoja rany, môžu sa objaviť aj ďalšie zápalové komplikácie. Taktiež môže dochádzať k zníženej produkcii slín, ktoré bežne prispievajú k pozitívnemu samočistiacemu efektu. Diabetik by mal každé tri mesiace absolvovať dentálnu hygienu.

O zuby sa treba starať, cukrovkár je náchylnejší na infekcie
Zdroj: Pixabay

  

Čo môže diabetik urobiť pre dostatočné preventívne opatrenia?

Diabetes mellitus je ochorenie, s ktorým sa v stomatologickej praxi stretávame veľmi často. Toto ochorenie je charakteristické zmenami v dutine ústnej, ako je pálenie jazyka, sucho v ústach, ale tiež je charakteristické hlavne zhoršenou hojivosťou a vyššou vnímavosťou k infekciám. Práve pre tieto zmeny je nevyhnutné u týchto pacientov pravidelné absolvovanie preventívnej stomatologickej prehliadky u svojho stomatológa a, samozrejme, pravidelná profesionálna dentálna hygiena a pravidelná a správna individuálna ústna hygiena.

 

Ako často by mal diabetik absolvovať dentálnu hygienu?

Vzhľadom na zmeny spôsobené v ústnej dutine pri ochorení diabetes je pre pacientov nevyhnutná pravidelná návšteva tohto ošetrenia. U týchto pacientov sa odporúča absolvovať profesionálnu dentálnu hygienu každé tri mesiace.

 

Má diabetik pri domácej ústnej hygiene dodržiavať nejaké základné pravidlá?

Ako sme už spomínali, pre týchto pacientov je nevyhnutná pravidelná návšteva a profesionálna dentálna hygiena každé tri mesiace. Dôležitá je pravidelná, správna a dôkladná orálna hygiena. Treba používať rôzne pomôcky: zubná niť, klasická zubná kefka, jednozväzková zubná kefka. Na ošetrení dentálnej hygieny sa pacienti môžu naučiť používať všetky tieto pomôcky individuálne a podľa stavu ústnej dutiny.

 

Ak už sú nevyhnutné protetické zásahy, aké sú špecifiká pri diabetickom pacientovi?

U pacientov s kompenzovanou cukrovou postupujeme ako u zdravých pacientov. Dbáme však, aby sme nenarušili pravidelný príjem potravy, používame anestetikum bez adrenalínu a nezanedbávame antibiotickú profylaxiu pri invazívnych zákrokoch. Nevyhnutná je spolupráca s ošetrujúcim lekárom - diabetológom a dôkladná anamnéza pacienta.

  

Na otázky odpovedal Alexander Schill, primár stomatologickej kliniky.