22.01.2019, 07:00

Nebezpečný cholesterol. Tuk, ktorý dokáže zabíjať

Vysoká hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie: srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov.

Nebezpečný cholesterol. Tuk, ktorý dokáže zabíjať
Zdroj: Flickr

U väčšiny ľudí dochádza pri obezite k zvyšovaniu hladiny cholesterolu kvôli kombinácii dedičnosti a zvýšeného príjmu tukov a cholesterolu v strave. Predpokladá sa, že minimálne jedna tretina obyvateľstva v SR má zvýšené hladiny cholesterolu – nie sú teda v medziach normy, vzhľadom k ich stupňu kardiovaskulárneho rizika. Veľmi znepokojujúci je fakt, že viac ako 80 percent ľudí, ktorí patria do vysoko rizikových skupín populácie, nedosahuje normálne hodnoty cholesterolu. Normálne hodnoty cholesterolu teda dosahuje menej ako jedna pätina populácie!

 

Existuje množstvo dôkazov, ktoré hovoria o vzťahu medzi hladinou cholesterolu a rozvojom srdcovo-cievnych či mozgovo-cievnych komplikácií. Preto treba hladinu cholesterolu dôsledne kontrolovať, snažiť sa ju znížiť zmenou životného štýlu a pohybovou aktivitou.

 

Ak sa to nedarí, je potrebná farmakologická liečba, najčastejšie sa používajú statíny. Profesor  MUDr. Daniel Pella, PhD., kardiológ a dekan Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach hovorí, že pacienti majú často tendenciu vplyvom rôznych faktorov, napr. obáv z nežiaducich účinkov, hoci často neopodstatnených, túto liečbu opúšťať, alebo neužívať presne podľa odporúčaní. ,,Možno s istou nadsádzkou je však možné povedať, že najzávažnejším nežiaducim účinkom statínov je ich neopodstatnené vynechanie. Prečo ? Pretože pretrvávajúca vysoká hladina cholesterolu a s ňou spojená veľmi vysoká miera kardiovaskulárneho rizika, vedie ku srdcovému infarktu, či cievnej mozgovej príhode, alebo inej kardiovaskulárnej komplikácii,“ poznamenal Pella.

 

Rizikové faktory vzniku infarktu alebo problému so srdcom:

 • Vysoká hladina tukov (celkového cholesterolu)
 • Fajčenie
 • Stres
 • Obezita, nesprávna výživa
 • Vysoký krvný tlak
 • Nedostatok pohybu a telesnej aktivity
 • Nadmerná konzumácia alkoholu
 • Cukrovka
 • Dedičnosť

 

Riziko vzniku aterosklerózy a srdcovocievnych komplikácií je tým vyššie, čím je viac prítomných rizikových faktorov.

 

Odporúčané hladiny (v mmol/l):

 • Celkový cholesterol: menej ako 5,0
 • LDL (zlý) cholesterol: menej ako 3,0
 • HDL (dobrý) cholesterol – muži: viac ako 1,0
 • HDL (dobrý) cholesterol – ženy: viac ako 1,2