22.11.2021, 16:27

Diabetická retinopatia môže viesť k slepote

Diabetická retinopatia je najčastejšou príčinou zhoršenia zraku u ľudí v produktívnom veku vo vyspelých krajinách. V prvotných štádiách nemusí spôsobovať žiadne alebo len mierne ťažkosti, nakoniec pri postupe do pokročilých štádií môže viesť k slepote.

Diabetická retinopatia môže viesť k slepote
Zdroj: Pixabay

Môže sa vyvinúť u každého jedinca, ktorý má cukrovku. Práve z tohto dôvodu by mal diabetik raz ročne absolvovať skríningové vyšetrenie očného pozadia.

Klasifikácia diabetickej retinopatie

- Neproliferatívna (počiatočná) – je štádium, v ktorom vznikajú na drobných cievach v dôsledku poškodenia cievnej steny malé výdute (mikroaneuryzmy), ktoré môžu presakovať, a tak vzniknú drobné krvácania na sietnici. Ďalším príznakom presakovania ciev pri retinopatii sú tvrdé exsudáty, čo sú žltkasté usadeniny tukových látok v sietnici. Pri pokročilej forme sa vplyvom nedostatočného prekrvenia na sietnici objavujú mäkké vatovité exsudáty.

- Proliferatívna (pokročilá) – je štádium, v ktorom nastupuje vplyvom nedostatočného prekrvenia novotvorba ciev tzv. neovaskularizácii na podklade špecifického faktoru, ktorý sa začne produkovať v oblastiach sietnice s nedostatkom kyslíka. Ide o najzávažnejšiu formu diabetickej retinopatie, v prípade, že nie je včas zachytená a liečená, má za následok slepotu.

- Diabetická makulopatia – je štádium, ktoré charakterizuje makulárny edém, teda opuch makuly, t. j. miesta najostrejšieho videnia.

Rizikové faktory a prevencia vzniku

Kľúčová v prevencii vzniku diabetickej retinopatie je úprava hladiny cukru v krvi (kompenzácia). Skorá kompenzácia diabetu je najúčinnejšou zbraňou proti jej vzniku a postupu. Ideálna metabolická kompenzácia je hodnota glykovaného hemoglobínu HbA1c pod 45mmol/mol bez prítomnosti kolísania hladiny glykémie v zmysle hypoglykémie.

Ďalšími rizikovým faktormi sú: vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, zvýšená hladina tukov v krvi (dyslipidémia), fajčenie a dĺžka trvania cukrovky. Tehotenstvo spôsobuje rýchlejší postup diabetickej retinopatie, preto je v tehotenstve potrebné absolvovať kontrolu očného pozadia v každom trimestri.

 

 

Ako sa zisťuje retinopatia

Vyšetrenie očného pozadia raz za rok očným lekárom je kľúčové v diagnostike diabetickej retinopatie. Základné očné vyšetrenie pozostáva z vyšetrenia zrakovej ostrosti (čítanie písmen/znakov na svetelnej tabuli), meraní vnútroočného tlaku, vyšetrenia prednej časti oka a očného pozadia na štrbinovej lampe. Včasná diagnostika je zásadná, pretože úspešnosť liečby je oveľa vyššia v počiatočnom štádiu ochorenia. Tieto vyšetrenia sú neinvazívne, vyšetrenia prebiehajú bezbolestne na špeciálnych prístrojoch.

Liečba diabetickej retinopatie

V skorých štádiách môže byť ochorenie liečené režimovými opatreniami zmenou životného štýlu, elimináciou rizikových faktorov, kompenzáciou cukrovky, liečbou vysokého krvného tlaku a dyslipidémie.

V prípade zhoršenia na udržanie videnia môže byť potrebná biologická liečba vo forme intravitreálnych injekcií antiVEGF (antirastových) faktorov, laserová liečba sietnice alebo chirurgická liečba. Táto liečba je poskytovaná na špecializovaných očných pracoviskách.

 

Čo je diabetická retinopatia?
Postihuje oči, ide o najčastejšiu chronickú mikrovaskulárnu komplikáciu cukrovky.
Je spôsobená poškodením cievnej steny, čo má za následok zníženie prívodu živín a kyslíka k očným tkanivám, ako sú nervové vlákna a fotoreceptory, ktorých poškodenie vedie k zníženiu centrálnej zrakovej ostrosti.

 

 

MUDr. Nina Ferková

Klinika Oftalmológie, Ústredná vojenská

nemocnica SNP Ružomberok