10.07.2009, 12:19

Mýtus z Nemecka a Kene

Mýtus z Nemecka a KeneCukrovka 2. typu je menej ťažká ako cukrovka typu 1, lebo nevyžaduje injekcie inzulínu a môže sa liečiť tabletami.

Cukrovka a komplikácie

Cukrovku môže spôsobiť trauma v ľudskom živote, počarenie, alebo kliatba.

Fakt

Obidva typy cukrovky si vyžadujú samostatný a náročný manažment. Diabetes mellitus 1. typu, ale aj diabetes mellitus 2. typu môžu spôsobiť ťažké poškodenie organizmu, ak sa správne nekompenzujú. Ľudia s každým typom diabetu majú v priebehu času riziko poškodenia očí, obličiek a nôh. Riziko poškodení sa však znižuje so zlepšením kompenzácie diabetu. Ľudia s cukrovkou 2. typu žijú s poznaným diabetom kratší životný úsek, lebo sú diagnostikovaní v staršom veku. Napriek tomu sú náchylnejší na vznik srdcového ataku. Prirodzený vývoj diabetu mellitus však spôsobuje, že aj oni časom potrebujú inzulín. Ak je inzulín nasadený včas, môže sa vznik niektorých chronických komplikácií cukrovky oddialiť. Diabetici oboch typov by si mali dávať pravidelne kontrolovať svoje oči, nohy, obličky a srdce, aby sa vzniknuté zmeny mohli včas zachytiť a liečiť.