10.07.2009, 12:18

Mýtus z Nemecka a Kene

Mýtus z Nemecka a Kene Cukrovku môže spôsobiť trauma v ľudskom živote, počarenie, alebo kliatba.

Cukrovka, trauma, kliatba

Cukrovku môže spôsobiť trauma v ľudskom živote, počarenie, alebo kliatba.

Fakt

Je potrebné zdôrazniť, že vznik cukrovky nespôsobuje ani kliatba ani trauma v ľudskom živote. Diabetes mellitus 1. typu je výsledkom deštrukcie tých buniek, ktoré produkujú inzulín (B-buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu) vlastným imunitným systémom. Diabetes mellitus 2.typu je spôsobený necitlivosťou organizmu na vlastný inzulín, čo neskôr spôsobuje nadprodukciu vytvárania inzulínu, ktorá by mala odstrániť vzniknutú necitlivosť organizmu. Stresy, ako napr. infekcie, môžu odhaliť prítomnosť cukrovky skôr, čo je síce vždy a všade prezentované, ale nie vždy spoznané. Niektoré poškodenia organizmu alebo operácie môžu spôsobiť vážne podozrenie, ktoré vedie k diagnostike už prítomného diabetu.