12.04.2021, 09:27

Myslite na pohyb aj počas pandémie COVID-19, prizvukuje úrad hlavného hygienika

Dlhodobá izolácia v domácom prostredí súvisiaca s pandémiou COVID-19 môže narušiť zaužívané zvyklosti v cvičení. To môže spôsobiť postupnú stratu svalovej hmoty a udržiavanie si kondície.

Myslite na pohyb aj počas pandémie COVID-19, prizvukuje úrad hlavného hygienika
Zdroj: Pixabay

 Takéto fyziologické zmeny sú s pribúdajúcim vekom, najmä u seniorov bez dostatočnej fyzickej aktivity, prirodzené a platí pravidlo: „Používajte ich, lebo ich stratíte!“.

 

Pravidelné cvičenie napomáha:

 • Zosilnieť
 • Spevniť si kostné tkanivo
 • Zlepšiť si rovnováhu, koordináciu a pohyblivosť
 • Znížiť riziko pádu
 • Získať nezávislosť vo vykonávaní rôznych činností v dennom živote
 • Predchádzať vzniku civilizačných ochorení alebo zhoršeniu ich stavu (napríklad kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, diabetes 2. typu a podobne).

 

Svetová zdravotnícka organizácia odporúča seniorom vo veku od 65 rokov:

 • V rámci týždňa aspoň 150 minút miernej aeróbnej aktivity (denne polhodinová prechádzka), alebo aspoň 75 minút intenzívnejšej aeróbnej aktivity, prípadne ich kombináciu
 • Aeróbnu aktivitu vykonať v aspoň 10 minútových intervaloch
 • Aspoň 2 krát do týždňa sa venovať posilňovacím cvičeniam
 • Zostať v rámci možností aktívny, aj seniorom s obmedzenou pohyblivosťou odporúčame aspoň 3-krát do týždňa cvičiť posilňovacie cviky

 

 

Podľa výsledkov pravidelných prieskumov Zdravotného uvedomenia a správania sa obyvateľov Slovenska organizovaných Úradom verejného zdravotníctva SR za obdobie rokov 2013 – 2019 narástol záujem obyvateľov SR o aktívny pohyb. Najobľúbenejšie boli prechádzky a rekreačný šport. Podľa názoru opytovaných sa im tiež zlepšovala fyzická kondícia.

 

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil inštruktážne videá s ukážkami niektorých jednoduchých cvikov vhodných pre seniorov.

 1. časť - Sad na stoličku: https://www.youtube.com/watch?v=hMzzSrxAHTs

 

 1. časť - Kliky o stenu: https://www.youtube.com/watch?v=30g9RIPQwMc

 

 1. časť - Zdvíhanie sa na špičky: https://www.youtube.com/watch?v=XHwSs4lKjmE

 

 1. časť - Sťahovanie prstov: https://www.youtube.com/watch?v=4-a2nKpYn2k