26.11.2018, 08:00

Dieťa – diabetik potrebuje byť, tak ako iné deti, v dobrej fyzickej kondícii

Pravidelná pohybová aktivita mu pomáha predchádzať neskorším komplikáciám cukrovky, zvyšuje jeho fyzickú zdatnosť i psychickú odolnosť.

Dieťa – diabetik potrebuje byť, tak ako iné deti, v dobrej fyzickej kondícii
Zdroj: Pixabay

Pohyb dieťaťu - diabetikovi navyše pomáha lepšie využívať glukózu vo svaloch, adaptáciou na záťaž ovplyvňuje lipidové spektrum a znižuje tak riziko budúcej aterosklerózy. Trénovaní diabetici udávajú tiež menší výskyt hypoglykémií súvisiacich so športom.

Hodiny telesnej výchovy v škole

Dieťa by nemalo by cvičiť do úplného vyčerpania. Na plavárni by nikdy nemalo ostať bez individuálneho dozoru. Pred hodinou telesnej výchovy sa odporúča zistiť stav hladiny cukru v krvi.

Čo by mal vedieť učiteľ telesnej výchovy?
· Mal by mať informácie o zdravotnom stave žiaka, či si vie aplikovať a dávkovať inzulín.
· Poznať hladinu glykémie pred pohybovou aktivitou.
· Poznať príznaky hypoglykémie a hyperglykémie.
· Mať v telocvični rýchlo vstrebateľný zdroj glukózy.
· Mať telefónne číslo na rodiča, ošetrujúceho lekára pre prípad konzultácie zdravotného stavu žiaka.
· Pri rýchlo nastupujúcej strate vedomia by nemal váhať s volaním záchranky.
· Zaistiť žiakovi priestor na monitoring a aplikáciu inzulínu. Ak má žiak inzulínovú pumpu, dohliadnuť na jej odpojenie a opätovné pripojenie (napríklad pri plávaní).
· Podporovať a motivovať diabetika k pravidelnému pohybu.
· Cvičiť by sa malo najmenej hodinu po hlavnom jedle.
· Rodičia by mali vedieť, kedy sa bude dieťa venovať pohybovej aktivite a aké druhy cvičenia bude dieťa – diabetik vykonávať (Napríklad v prípade zacielenia na určitú svalovú skupinu by inzulín nemal byť aplikovaný nad intenzívne zaťažované svaly.)