31.05.2020, 09:00

Dia Šport v DIAMART-e

Inzulín, perorálne alebo injekčné antidiabetiká, diabetická diéta ako regulovaná strava bez cukru, pohyb ako pravidelná fyzická aktivita, edukácia, poradenstvo a výchova k zdraviu vo všetkých formách patria už 30 rokov k neoddeliteľnej súčasti aktivít DIAMART-u.

Dia Šport v DIAMART-e
Zdroj: DIAMART

Projekt Dia Šport v DIAMART-e rieši fyzickú aktivitu diabetikov a rizikových skupín ohrozených vznikom diabetu mellitu komplexne formou tréningov a súťaží nielen doma, ale aj v zahraničí. Aj preto sa členovia DIAMART-u zúčastnili už na XXI. medzinárodnom diabetickom turnaji v bowlingu. Uskutočnil sa v sobotu 15. 2. 2020 v bowlingovej hale v Havířove.

Priateľské stretnutia a príjemné prostredie vytvorili predpoklady na výbornú športovú atmosféru počas celého dňa. A hoci podstatné nie je zvíťaziť, ale zúčastniť sa, z DIAMART-u sa v náročnej konkurencii všetkých dospelých účastníkov umiestnili Mgr. Vlastimil Milata, ktorý je zároveň predseda organizujúceho spolku diAktiv Czech Republic (2. miesto), MUDr. Ján Kollár (8. miesto) a Jaroslav Kapalka (17. miesto).

Hneď o týždeň, v piatok 21. 2. 2020, sa MUDr. Ján Kollár oficiálne a ďalší členovia DIAMART-u individuálne zapojili do kolkárskych pretekov v rámci 16. ročníka Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov 2020. Uskutočnil sa v kolkárni v Martine-Priekope za účasti všetkých vekových skupín pod organizačným vedením oddelenia školstva, mládeže a športu odboru spoločenských služieb Mestského úradu v Martine.

Športové podujatia medzinárodného charakteru

DIAMART pre svojich členov, ale aj pre priateľov a hostí všetkých vekových skupín taktiež organizuje športové podujatia medzinárodného charakteru. V sobotu 25. 4. 2020 sa v telocvični a stolnotenisovej hale Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine-Ľadovni uskutoční už 24. medzinárodný stolnotenisový turnaj.

Zdroj: DIAMART


Taktiež v sobotu, ale 4. 7. 2020, sa v Športovom areáli Telovýchovnej jednoty Dražkovce uskutoční už 19. ročník medzinárodnej súťaže v streľbe zo vzduchovky „Vzduchovka 2020“ a súčasne aj 9. ročník medzinárodnej súťaže v lukostreľbe „Lukostreľba 2020“. Spojené budú s celodenným pobytom v prekrásnej turčianskej prírode.
Na tieto tradičné podujatia pozývame všetkých záujemcov. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie alebo účasť kontaktujte športovú referentku DIAMART-u Žofiu Záborskú (telefón: 0903 481 168, e-mail: zaborskaz28@gmail.com). Tešíme sa na vás!


PhDr. Andrea Bukovská, MHA, MPH,
predsedníčka DIAMART-u