09.09.2021, 15:18

STO rokov od objavenia inzulínu si slovenskí diabetológovia a diabetici pripomenú na bicykloch na pretekoch Okolo Slovenska

Cyklistické preteky Okolo Slovenska budú okrem avizovabicnej účasti Petra Sagana, Chrisa Frooma alebo Sama Bennetta nabité aj ďalšími hviezdami.

STO rokov od objavenia inzulínu si slovenskí diabetológovia a diabetici pripomenú na bicykloch na pretekoch Okolo Slovenska
Zdroj: Flickr.com

V Košiciach sa 15.9. pred úvodným prológom predstaví tím Diapozitívcov. Tím tvoria slovenskí diabetológovia, zástupcovia pacientskych organizácií a ľudia s diabetom. Nesúťažnou cyklojazdou prejdú niekoľkokrát trať prológu v dĺžke 1,6 km s cieľom inšpirovať diabetikov a poukázať na dôležitosť pohybu v prevencie vzniku a liečby diabetu.

Sto rokov od objavenia inzulínu

V tomto roku uplynie 100 rokov od objavenia inzulínu, jedného z najvýznamnejších medicínskych objavov vôbec. Už tretí rok v rade bude úvod medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska patriť sprievodnému podujatiu pre diabetikov s názvom DIAPOZITÍVNA ENERGIA NA KOLESÁCH.

Motto Diapozitívcov: „Sme Diapozitívci. Dokážeme všetko, keď máme diabetes pod kontrolou,“ je inšpirované húževnatosťou jedného z profesionálnych cyklistických tímov, ktorý je vyskladaný výlučne z jazdcov-diabetikov - Teamu Novo Nordisk. Tento tím sa zúčastňuje pretekov Okolo Slovenska tretí raz.

V tíme Diapozitívcov budú špičkoví lekári - diabetológovia

Tím Diapozitívcov posilní slovenská diabetologická špička v zložení: Doc. MUDr. Zbyněk Schroner, PhD. – hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre odbor diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy a podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti; Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. - prezident Slovenskej diabetologickej asociácie; MUDr. Ľubomír Barák, CSc. - hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre pediatrickú endokrinológiu a diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy a ďalší lekári.

Zdroj: Webster

„Vždy rád podporím takýto zmysluplný projekt. Dlhodobá a pravidelná fyzická aktivita má u diabetikov viaceré priaznivé účinky - zlepšenie citlivosti tkanív na inzulín predovšetkým u diabetikov 2. typu, má priaznivý efekt na klinické prejavy metabolického syndrómu (vysoký krvný tlak, poruchy v hladinách krvných tukov, obezita) alebo zvýšenie fyzickej zdatnosti a priaznivý psychologický účinok (relaxácia, pocit spokojnosti),“ hovorí Schroner.

Pridajú sa aj pacienti a pacientske organizácie

Diabetológom budú sekundovať zástupcovia a desiatky členov pacientskych organizácií diabetikov z celého Slovenska, napr. Zväz diabetikov Slovenska, Spišiačik, Klaudia, Diador.


Cieľom DiaPozitívcov je podporiť ľudí s diabetom a inšpirovať ich k pohybovým aktivitám, ktoré spolu so zdravou výživou významne dokážu ovplyvniť liečbu diabetes. Pozývame aj širokú verejnosť, aby sa prišli zapojiť do cyklojazdy Diapozitívcov v stredu 15. 9. o 13. 00 hod.


Pre návštevníkov budú pripravené aj ďalšie aktivity, napr. meranie glykémie, nutričná akadémia, konzultácie s diabetológom a pre aktícnych účastníkov-cyklistov aj zlosovanie o profesionálne cyklistické dresy.
Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Novo Nordisk.

Partnermi podujatia sú pacientske organizácie Spišiačik, OZ KlauDia, Diador, Zväz diabetikov Slovenska, odborné lekárske spoločnosti Slovenská diabetologická spoločnosť a Slovenská diabetologická asociácia.

Diabetes na Slovensku

Diabetes je pandémiou tretieho tisícročia a patrí k najväčším hrozbám západnej civilizácie. Nárast počtu ľudí s diabetom súvisí najmä s epidémiou obezity a nezdravým životným štýlom. Na Slovensku je diagnostikovaných približne 250 tisíc diabetikov, odborné odhady hovoria, že rovnako veľký počet Slovákov diabetes má, ale o tom nevie.

Diabetes 1. a 2. typu

Diabetes 1. typu sa obyčajne vyskytuje u mladých ľudí a u detí. Do určitej miery je náchylnosť na vznik diabetu 1. typu zdedená, vznik ochorenia nemôže človek nijako ovplyvniť.

Diabetes 2. typu je však niečo úplne iné – vyskytuje sa najmä u dospelých ľudí vyššieho veku, stále častejšie sa ale diagnostikuje už aj u mladých ľudí. Rizikové faktory napomáhajúce vzniku a rozvoju diabetu 2. typu sú spojené s nesprávnym životným štýlom - najmä s obezitou, sedavým spôsobom života, nedostatkom pohybu a nevhodným stravovaní. Životný štýl diabetika dokáže ovplyvniť priebeh choroby až z 80 percent.

POHYB - preventívny aj terapeutický prostriedok diabetu


Pravidelná fyzická aktivita, najlepšie vo forme pravidelného športu, je v prevencii cukrovky jedným
z kľúčových faktorov.

Odporúčané športy sú napr. rýchlejšia chôdza, beh, cyklistika, plávanie, tanec, tenis, lyžovanie, turistika a podobne, optimálne na čerstvom vzduchu. Ideálne je, pokiaľ sa športu venujeme denne.

Niektorí lekári za priaznivé minimum sa považuje cvičenie v trvaní aspoň 45-60 minút strednej intenzity každý druhý deň, pri ktorej dochádza k zrýchleniu pulzu (cca 100-140/min podľa veku) a miernemu zadýchaniu.


Šport je však aj terapeutickým prostriedkom pri už prítomnom diabete, obzvlášť druhého typu.

Zlepšuje viaceré metabolické funkcie, spaľuje kalórie, prispieva k poklesu telesnej hmotnosti, viscerálneho tuku, upravuje hladinu glykémie, krvných tukov, zlepšuje citlivosť na inzulín, redukuje stres, prispieva k lepšej kontrole krvného tlaku, zlepšuje psychickú pohodu, spánok, redukuje riziko srdcovocievnych príhod a ochorení, odvápňovania kostí, a tiež niektorých onkologických ochorení, buduje svalstvo zlepšuje náladu uvoľňuje stres a napätie.