06.03.2015, 00:45

Diabetológ radí, ako si poradíte pri bolestiach a opuchoch nôh

Ako liečiť žilovú nedostatočnosť, najmä opuchy, bolesti? Je možné s touto diagnózou plnohodnotne pracovať?

Liečba chronickej žilovej nedostatočnosti je komplikovaná a dlhodobá a vyžaduje úzku spoluprácu lekára s pacientom. V životospráve je potrebné vyvarovať sa dlhodobému státiu a sedeniu, dôležité je udržovať pravidelnú telesnú aktivitu, často dvíhať končatiny. Ak je prítomná nadváha alebo obezita je nutné ju redukovať.

Základnou liečbou je však kompresívna liečba (elastická bandáž alebo nosenie elastických pančúch). Z farmák sa používajú rôzne tzv. venotoniká. Najúčinnejším prostriedkom je chirurgická liečba. Táto je však možná len u pomerne malej časti pacientov a to vtedy, ak sú príčinou chronickej žilovej nedostatočnosti rozsiahle varixy povrchových žíl.

Pacient môže s týmto ochorením plnohodnotne pracovať, ak má zabezpečené vhodné zamestnanie, kde nemusí dlhodobo stáť alebo sedieť, kde môže pravidelne striedať polohu tela.

Radí diabetológ MUDr. Zbynek Schroner