25.08.2015, 00:09

Asociácia diabetikov Slovenska pozýva na 6. Bratislavský deň diabetikov

Podujatie sa uskutoční pri príležitosti Svetového dňa diabetu.

Termín: 17. október 2015 od 13:00 do 17:00 hod. v Dome kultúry Ružinov

 

Program

A, vo vestibule 13,00 - 17,00 hod.

- Prezentácie spoločností s pomôckami a potravinárskymi produktami vhodnými pre diabetikov.

- Verejné meranie glykémie, kapacity pľúc a iné.

B, vo veľkej sále 14,00 - 16,00 hod.

Panelová diskusia. Prítomní budú môcť položiť svoje otázky diabetológom, zástupcom Asociácie na ochranu práv pacientov, zástupcom zdravotných poisťovní, odborníkom z oblasti liekov a výskumu.

 

Svoje otázky už teraz môžete posielať na e-mailovú adresu adias.bcd@gmail.com alebo na adresu:

Asociácia diabetikov Slovenska, Vlčkova 26, 811 04 Bratislava.
Písomné otázky budete môcť odovzdať aj pri vstupe do veľkej sály.

Podrobnosti nájdete na www.adias.eu