14.10.2020, 16:57

Biologická liečba psoriázy je dostupná v dermatologických ambulanciách

Už vyše roka je pre slovenských pacientov so psoriázou dostupná biologická liečba nielen v špecializovaných centrách, ale tiež v dermatologických ambulanciách.

Biologická liečba psoriázy je dostupná v dermatologických ambulanciách
Zdroj: Flickr

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre dermatovenerológiu Vladimír Flimer upozornil, že pacient tak nemusí cestovať viac ako 100 kilometrov, ale môže byť monitorovaný vo svojej spádovej kožnej ambulancii.

"Paralýza ambulantnej sféry na začiatku roka spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19 tiež spomalila prípravu pacientov, a preto očakávame, že tento benefit prinesie v budúcnosti pacientom, ale aj kolegom dermatológom možnosť poskytnutia včasnej liečby bez potreby smerovať psoriatikov do centier biologickej liečby," doplnil.

Psoriáza postihuje v priemere dve až štyri percentá európskej populácie

Psoriáza postihuje podľa odborníka v priemere dve až štyri percentá európskej populácie. Nelíši sa medzi rôznymi socioekonomickými skupinami, rastie s vekom.

Muži a ženy sú celkovo postihnutí rovnako. U mužov má však ochorenie zväčša ťažší priebeh. Vzplanutie psoriázy je možné v každom veku, pričom väčšinou sa objavuje po prvý raz už do 35. roku života.

Psoriaza má genetický základ

Flimer priblížil, že ide o multifaktoriálnu chorobu, ktorá má genetický základ. Ochorenie je známe svojou dedičnosťou, chronickým priebehom s množstvom vzplanutí a ústupov choroby. Psoriatický proces je komplexná kožná imunitná reakcia s výraznou zápalovou zložkou.

Biologická liečba je vhodná pre pacientov so stredne ťažkou a ťažkou formou psoriázy. Pacient musí mať minimálne desať percent postihnutia kože a tzv. PASI skóre vyššie ako desať, pričom skóre odzrkadľuje množstvo šupín, intenzitu zápalu, infiltráciu kože a rozsah postihnutia jej povrchu. Pacient musel byť v minulosti liečený systémovou liečbou.