16.09.2020, 14:53

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce otvára novú diabetologickú ambulanciu

Od polovice septembra 2020 rozširuje Nemocnica AGEL Zlaté Moravce poskytovanie zdravotnej starostlivosti o úplne novú ambulanciu diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy.

Nemocnica AGEL Zlaté Moravce otvára novú diabetologickú ambulanciu
Zdroj: nemocnicamoravce.sk

Cieľom bolo vyjsť v ústrety širokej skupine obyvateľov, ktorí si zriadenie ambulancie dlhšiu dobu žiadali, ako aj zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb pre spádovú oblasť cca 40 tisíc obyvateľov.

Ambulancia diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy je umiestnená na 1. poschodí vpravo v pavilóne interných disciplín zlatomoraveckej nemocnice.

Ordinačné hodiny budú v pracovných dňoch utorok, štvrtok a piatok . Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. a Zdravotná poisťovňa Union, a.s. súhlasila s rozšírením zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti špecializovaných ambulancií v odbore diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy. Rokovanie prebieha aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera, a.s..

,,Otvorenie ambulancie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy je v našej nemocnici novinkou, túto špecializovanú ambulanciu sme doposiaľ nemali. Dopyt pacientov a naše skúsenosti ukázali, že v regióne je široká skupina pacientov s už potvrdenou diagnózou diabetes a vývoj ukazuje, že ich počet pravdepodobne bude stúpať,“ hovorí námestníčka riaditeľa pre úsek liečebno-preventívnej starostlivosti MUDr. Nina Horniaková.

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy bude odborne zameraná na diagnostiku a liečbu poruchy výživy v súvislosti s poruchami látkovej premeny sacharidov (diabetes mellitus 1. a 2. typ), liečbu obezity a iných porúch výživy.