05.05.2020, 10:42

Svetový deň hygieny rúk pripadá na 5. mája

Viacero epidemiologických štúdii potvrdilo, že hygiena rúk patrí k najefektívnejším a najúčinnejším preventívnym opatrením v prevencii infekčných ochorení a šírení nozokomiálnych nákaz.

Svetový deň hygieny rúk pripadá na 5. mája
Zdroj: Pixabay

Čisté ruky sú znakom kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti a zároveň jednou z naliehavých globálnych výziev Svetovej zdravotníckej organizácie v najbližších 10 rokoch.

Celosvetová osvetová kampaň WHO je v roku 2020 prioritne zameraná na oblasť hygieny rúk zdravotných sestier a pôrodných asistentiek pre ich zásadný prínos k zvýšeniu kvality zdravotnej starostlivosti a ochrany pacientov.

Možno viac ako inokedy si dnes v čase pandémie koronavírusu COVID-19 uvedomujeme, aké dôležité je udržiavať si ruky čisté, dbať na správnu hygienu a chrániť predovšetkým seba pred nákazami. 

Prečo je dôležité udržiavať si ruky čisté? Ako si správne umývať ruky a kde robíme najčastejšie chyby v správnej hygiene rúk? Odpovede na tieto otázky a praktické informácie týkajúce sa hygieny rúk nájdete aj našom videu, ktoré si môžete pozrieť na linke:

 https://youtu.be/dOLcNsg2k-A


Aké sú pravidlá umývania rúk podľa úradu hlavného hygienika

Pravidlá umývania rúk sú jednoduché. Dôležité je použiť mydlo, najlepšie tekuté v chránenej dávkovacej nádobe. Ruky je dôležité navlhčiť teplou vodou, poriadne ich mydliť a nakoniec dôkladne opláchnuť. Celá procedúra by mala trvať 40 až 60 sekúnd.

K mechanickému čisteniu rúk treba pristupovať zodpovedne a nevynechať žiadnu časť dlane, chrbát rúk, priestor medzi prstami aj pod nechtami. Najlepšie je po umytí použiť jednorazovú utierku alebo čistý uterák.

Ruky je vhodné umývať bez prsteňov, náramkov či hodiniek. Ak nie je dostupná čistá tečúca voda a mydlo, treba použiť dezinfekčný prostriedok na alkoholovej báze. Celá procedúra by mala trvať 20 až 30 sekúnd.


Kedy je potrebné umývať si ruky

 • po každom návrate domov (do práce...) z vonkajšieho prostredia
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
 • pred, počas a po príprave jedla
 • pred konzumáciou jedla
 • po každom použití toalety
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
 • po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nemožno zakrývať dlaňou, dôležité je použiť vreckovku, ktorú treba ihneď po použití zahodiť do koša
 • počas choroby
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk