29.12.2019, 12:16

Američania schválili technológiu na výpočet inzulínu

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil úplne nový systém s názvom Control-IQ, ktorý slúži na podávanie inzulínu. Ide o technológiu určenú pacientom s diabetom typu 1 liečiacich pomocou inzulínovej pumpy a senzoru pre kontinuálne monitorovanie glykémie (CGM).

Američania schválili technológiu na výpočet inzulínu
Zdroj: Tandem Diabetes Care

Technológia Control-IQ od Tandem Diabetes Care pracuje pomocou výpočtovej techniky a algoritmov, čo jej umožňuje stanoviť množstvo aplikovaného inzulínu na základe údajov zo senzora.

Control-IQ je prvou technológiou svojho druhu, ktorá je kompatibilná s rôznymi typmi inzulínových púmp či senzorov. Dostupná bude v USA od januára.

 

,,Schválenie tejto novinky v liečbe diabetu je ďalším produktom vzájomnej spolupráce s diabetickou komunitou,“ povedal doktor Tim Stenzel k výsledkom štúdie. Technológia podľa neho umožňuje zaistiť individuálnu liečbu pre každého diabetika, čo je z hľadiska skvalitňovania života s diabetom veľmi žiadúce.

FDA ale poznamenáva, že využívanie technológie môže niesť isté riziká – systém by mohol viesť k chybám, ako je napríklad určité oneskorenie pri podávaní inzulínu, následkom čoho môže byť vznik hypoglykémie, hyperglykémie alebo diabetickej ketoacidózy.

Vždy je preto dôležitá spätná kontrola zo strany samotného pacienta.

Zdroj: diabetes.co.uk, diastyl.cz