10.12.2019, 18:00

Minulý rok lekári zistili duševnú poruchu u viac ako 70-tisíc pacientov

V roku 2018 pribudlo v psychiatrických ambulanciách vyše 70.000 ľudí, ktorým bola prvýkrát zistená duševná porucha. Najčastejšími dôvodmi ambulantnej liečby boli afektívne poruchy, ktoré sa vyskytli u 120.201 ľudí.

Minulý rok lekári zistili duševnú poruchu u viac ako 70-tisíc pacientov
Zdroj: Pixabay

Celkovo minulý rok v psychiatrických ambulanciách vyšetrili 383.888 pacientov s diagnostikovanou psychickou poruchou. Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

„Z hľadiska pohlavia prevládali ženy počtom 221.490 oproti vyšetreným mužom, ktorých bolo 162.398. Prvýkrát v živote bola duševná porucha zistená 70.376 pacientom,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš.

  • Najčastejšími dôvodmi ambulantnej liečby boli afektívne poruchy, ktoré sa vyskytli u 120.201 ľudí.
  • Nasledovali neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy, teda poruchy, ktoré sa telesnými ťažkosťami podobajú organickému ochoreniu, avšak nemožno pre ne nájsť žiadne organické príčiny. Vyskytli sa u 97.365 vyšetrených osôb.
  • Organické duševné choroby vrátane symptomatických sa prejavili u 71.146 pacientov.

Pri všetkých troch skupinách diagnóz dominovali ženy. „Prevaha mužov bola zrejmá predovšetkým pri poruchách psychiky a správania zapríčinených užívaním psychoaktívnych látok. Tiež pri poruchách psychického vývinu,“ dodal Blaškovitš.

Indikátory násilia

Zo 768 osôb vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím zistili fyzické indikátory násilia u 65 ľudí, psychické indikátory u 633 ľudí a oba súčasne u 70 ľudí.

Najviac pacientov s psychickou poruchou evidovali ambulancie v Banskobystrickom kraji a najviac novodiagnostikovaných pacientov bolo v Žilinskom kraji.

Na psychiatrických oddeleniach zdravotníckych zariadení v roku 2018 pre duševné poruchy a poruchy správania zaznamenali 43.971 hospitalizácií. Prvýkrát v živote bolo prijatých 15.130 pacientov.

Porucha psychiky zapríčinená alkoholom

Najviac, 26,4 percenta hospitalizácií si vyžiadala porucha psychiky a správania zapríčinená užitím alkoholu. Medzi týmito hospitalizáciami výrazne prevažovali muži. Ženy boli najčastejšie hospitalizované s diagnózou afektívnej poruchy, pričom oproti mužom s touto diagnózou ich bol takmer dvojnásobok.

Afektívne poruchy zapríčinili 14,3 percenta zo všetkých psychiatrických hospitalizácií. Najviac hospitalizovaných pacientov bolo z Košického kraja a najmenej z Trnavského kraja.