10.12.2019, 08:30

Exekútor nemôže vziať dôchodcovi vianočný príspevok

Sociálna poisťovňa považuje za potrebné opätovne pripomenúť, že vianočný príspevok k dôchodku nepodlieha exekúcii.

Exekútor nemôže vziať dôchodcovi vianočný príspevok

Dôchodca ho dostane v takej výške, na akú má nárok. Exekútor na vianočný príspevok nesmie siahnuť ani v prípade, že je príspevok poukázaný na účet v banke.

Vianočný príspevok je totiž štátnou sociálnou dávkou a jej účelom je zmiernenie sociálnej situácie poberateľov dôchodkov žijúcich na Slovensku.  Nie je teda príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, a preto ho ani nie je možné exekučne krátiť.

Ak dôchodca potrebuje potvrdenie pre exekútora, aby mu z bankového účtu uvoľnil výplatu vianočného príspevku, stačí, ak o to požiada Sociálnu poisťovňu.

Potvrdenie mu vystaví aj na počkanie každá pobočka Sociálnej poisťovne alebo ho získa cez Informačno-poradenské centrum v Bratislave na Ulici 29. augusta č. 8. O potvrdenie môže požiadať aj telefonicky, Sociálna poisťovňa mu ho obratom zašle na adresu bydliska, ktorú má o ňom evidovanú vo svojom systéme.

Výšku vianočného príspevku si môže každý poberateľ dôchodku vypočítať prostredníctvom Kalkulačky na webovej stránke Sociálnej poisťovne tu: Kalkulačka na výpočet vianočného príspevku v roku 2019.

Sociálna poisťovňa predpokladá, že v tomto roku vyplatí približne 1,3 milióna vianočných príspevkov, koncom októbra 2019 bolo exekvovaných takmer 34 tisíc dôchodcov.