20.11.2019, 06:34

Pomôžme zlepšiť situáciu chorých na rakovinu pankreasu

 Bojovať môžeme len proti tomu, čo poznáme: November je mesiac osvety o karcinóme pankreasu. Svetový deň boja s karcinóom pankreasu pripadá na 21. november. Šírme podporu a povedomie o príznakoch.  

Pomôžme zlepšiť situáciu chorých na rakovinu pankreasu
Zdroj: Pixabay

Rakovina pankreasu stále patrí medzi onkologické diagnózy s najnižšou mieru prežívania.

 Náročná diagnostika zapríčiňuje, že priemerný čas prežitia pacientov s metastázujúcim nádorom pankreasu je 4,6 mesiacov Až 95% pacientov, ktorým je diagnostikovaná jej podľahne aj preto, že len málo ľudí pozná rizikové faktory a keďže nie sú špecifické jej prvé symptómy. Odborníci pri nich nemyslia aj na pankreas a diagnostika sa tak posúva do pokročilých štádií. 

 

Len asi 20 percent všetkých odhalených prípadov je možné riešiť chirurgicky.

 

Zdroj: NIE RAKOVINE

Včasnejšia diagnóza môže pomôcť zvýšiť šance na prežitie

V súčasnosti neexistuje žiadny skríningový test na rakovinu pankreasu, preto každý kto má pretrvávajúci jeden alebo viac symptómov, by mal spomenúť rakovinu pankreasu svojmu lekárovi. Výskum ukazuje, že pacienti diagnostikovaní včas a urgentne operovaní majú väčšiu pravdepodobnosť, že prežijú kritických päť rokov a budú mať šancu na pokojný život.

Častými príznakmi sú:

 • bolesti strednej časti chrbta,
 • nevysvetliteľné chudnutie,
 • žltačka a bolesť v oblasti žalúdka.

 

Príčina rakoviny pankreasu je zatiaľ síce neznáma, ale boli definované rizikové faktory, ktoré môžu zvýšiť individuálne riziko vzniku ochorenia:

 • fajčenie,
 • obezita,
 • pozitívna rodinná anamnéza,
 • chronická pankreatitída.

 

  

November je mesiac venovaný osvete o karcinóme pankreasu - najviac smrtiacej onkologickej diagnóze. Po šiesty krát v histórii je vyhlásený za Svetový deň boja s rakovinou pankreasu 21. november. 

 

Zdroj: NIE RAKOVINE

V tento deň sa spája viac ako 80 organizácií z 30 krajín v podpore chorých a ich blízkych, a v šírení osvety. „Ak by sme nič neurobili, a tejto chorobe ďalej nevenovali pozornosť, do roku 2030 bude rakovina pankreasu druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia,“ vyzývajú zakladatelia aliancie NIE RAKOVINE  a združenia Europacolon Slovensko - Jana Pifflová Španková, Patrik Herman a Bibiana Ondrejková. Povedzte aj vy NIE RAKOVINE PANKREASU pre znalosť príznakov, pre pomoc chorým. PRIDAJTE SA!

 

 Populárne osobnosti pomáhajú šíriť osvetu: 

Herci a speváci ako Helena Vondráčková, Michal David, Peter Nagy, Pavol Hamel, Ivan Letko, Marcela Laiferová, Vašo Patejdl, Petr Janda zhodne tvrdia: ,,Šírme podporu a povedomie o príznakoch." Medzi populárnymi osobnosťami, ktorí sa snažili šíriť osvetu o zákernom ochorení, akým rakovina pankreasu je, bol aj Karel Gott, ktorý sám podľahol onkologickému ochoreniu.

Zdroj: NIE RAKOVINE

 

 • MAPA POMOCI NIE RAKOVINE http://www.nierakovine.sk/najdigastroenterologa prináša MAPU gastroenterologických center - podrobný, rozsiahly zoznam odborných pracovísk podľa regiónov s menami gastroenterológov a telefonickými kontaktmi na ambulancie, kde pacienti s podozrením či s príznakmi rakoviny pankreasu nájdu dostupnú odbornú pomoc, po poukázaní od všeobecného praktického lekára.

 

Zdroj: OZ Nie rakovine

 • POMOC A PODORA PACIENTOM SKARCINÓMOM PANKREASU : Na našu poradenskú infolinku 0800 800 183 a v pacientskych poradniach v NOU V Bratislave a vo VOU Košice sa ozývajú noví a noví pacienti.

 

 1. novembra budú fialovou žiariť slovenské dominanty:
 • Most SNP s reštauráciou UFO v Bratislave (vďaka Magistratu hl. mesta SR Bratislava a spol. Siemens)
 • Twin City Tower (ďakujeme HB Reavis)
 • Europa Business Center v Banskej Bystrici
 • Župný dom v Prešove

 

Viac informácii:

www.nierakovne.sk , www.europacolon.sk.  alebo worldpancreaticcancerday.org