17.11.2019, 12:00

Moderný prístroj posúdi v akom stave je pečeň

Pre pacientov hepatologickej ambulancie má Fakultná nemocnica v Nitre dobrú správu. Na posúdenie stavu pečene už nemusia podstupovať nepríjemnú biopsiu. Dnes stačí absolvovať vyšetrenie moderným prístrojom.

Moderný prístroj posúdi v akom stave je pečeň
Zdroj: Flickr

Vďaka moderným inovatívnym technológiám máme dnes podľa hepatológa MUDr. Mareka Ráca k dispozícii prístroj, ktorý dokáže posúdiť stav pečene a vo veľkej miere prípadov vie nahradiť nepríjemnú a obávanú biopsiu.

,,Ide o FibroScan, ktorý na posúdenie elasticity -  tuhosti tkaniva pečene využíva mechanický signál,“ vysvetľuje Rác. Dôležitú informáciu dáva meranie CAP, ktoré poskytuje presné meranie množstva tuku v pečeni a slúži na diagnostiku pečeňovej steatózy. 

,,V kombinácii so špičkovým ultrazvukovým prístrojom poskytujú uvedené merania komplexnú informáciu potrebnú pre akurátnu diagnostiku chorôb pečene, v rámci skríningu, určovaní štádia a pri monitorovaní efektov liečby,“ dodáva Rác s tým, že v porovnaní s invazívnou biopsiou pečene ponúka neinvazívne meranie elasticity jednoduchú, bezpečnú alternatívu potrebnú v rozhodovacom procese pri posudzovaní ochorení pečene.

 

V podstate je to jednoduché, neinvazívne posúdenie stavu pečene pri širokom spektre chorôb: metabolická tuková choroba pečene (rizikovými faktormi sú obezita, cukrovka...), alkoholová choroba pečene, vírusová hepatitída.

 

Meranie je časovo nenáročné a poskytuje potrebné informácie priamo na hepatologickej ambulancii do pár minút. Vyšetrenie prístrojom nepredstavuje pre pacienta žiadne bezpečnostné riziko.

Uvedená vyšetrovacia metóda je dostupná pre pacientov  vo Fakultnej nemocnici Nitra. Peniaze na prístroj získala nemocnica z eurofondov (program IROP).

  

Počet ochorení pečene na Slovensku dramaticky stúpa

Dramatický nárast počtu ochorení pečene v našich končinách sa spája s nárastom výskytu obezity a cukrovky a konzumáciou alkoholu. ,,Bremeno vyplývajúce z pečeňových chorôb sa opiera o vzostup počtu postihnutých cirhózou a rakovinou pečene. Prudko vzostupný trend je alarmujúci,“ hovorí hepatológ Rác.

Inaktivita, nedostatok fyzickej aktivity, nesprávne stravovacie návyky a konzumácia alkoholu podľa neho predstavujú zdravotnú hrozbu pre  celé Slovensko.

,,Cirhóza pečene je patologická zmena tvaru a štruktúry orgánu, vznikajúca dôsledkom chronickej choroby,“ vysvetľuje Rác s tým, že cirhózu spôsobujú najčastejšie alkoholová choroba pečene, tuková choroba pečene, vírusové hepatitídy.

Cirhotická pečeň je podľa neho náchylnejšia na vznik karcinómu. Samostatnou kapitolou sú autoimunitné a vrodené metabolické poruchy. Následkom cirhózy a neskoro diagnostikovaného ochorenia je strata funkčnosti pečene až jej zlyhanie a smrť

Hapatológ uvádza, že podľa najväčšej svetovej štúdie Global Burden of Disease je cirhóza pečene treťou najčastejšou príčinou úmrtí svetovej populácie v produktívnom veku. Renomovaný odborný časopis Journal of hepatology zaraďuje Slovensko medzi krajiny s „veľmi vysokou a stúpajúcou“ úmrtnosťou na následky chorôb pečene; z európskych krajín je Slovensko na 4. mieste.

,,V našej nemocnici máme za posledné 4 roky na hepatologickej ambulancii diagnostikovaných a vyriešených  278 pacientov s rakovinou pečene, najčastejšia príčina bola alkoholová choroba pečene v štádiu cirhózy, druhou najčastejšou chorobou bola v 41%  prípadov tuková choroba pečene,“ dopĺňa Rác.

V Európe je takmer miliarda postihnutých chronickým ochorením pečene.