20.08.2019, 13:06

Fajčenie v tehotenstve zvyšuje pravdepodobnosť detskej obezity

Nová írska štúdia zistila, že pokiaľ ženy v tehotenstve nefajčia, ich deti budú mať výrazne nižšiu pravdepodobnosť nadváhy či rozvoja obezity.  

Fajčenie v tehotenstve zvyšuje pravdepodobnosť detskej obezity
Zdroj: Pixabay

 

Detská obezita je pritom spojená s mnohými zdravotnými komplikáciami vrátane zvýšeného rizika ochorenia diabetom 2. typu či kardiovaskulárnymi problémami.

 

Nový výskum na túto tému spracoval údaje od viac než 11-tiséc detí. Výsledky odhalili, že deti matiek, ktoré v tehotenstve či ihneď po pôrode fajčili, sú vystavené o 30 percent vyššiemu riziku nadváhy alebo obezity a to už vo veku troch rokov.

Vedci uvádzajú, že medzi ďalšie dôsledky fajčenia patrí napríklad pravdepodobnosť nízkej pôrodnej váhy detí.

,,Na základe výsledkov štúdie predpokladáme, že vdychovanie chemikálií z tabakového dymu môže deťom spôsobiť zhoršenie metabolických a imunitných funkcií, čo vedie k zvýšenej pravdepodobnosti vzniku obezity u detí,“ povedal vedúci štúdie doktor Salome Sunday.

 

Je preto podľa neho nutné posilniť protifajčiarsku politiku a dôsledne varovať pred následkami fajčenia. Detská obezita patrí v Írsku k jedným z veľkých zdravotných problémov.

Zdroj: diastyl.cz (diabetes.co.uk)