26.06.2019, 08:00

Kúpele podporujú hlavne samoplátcovia

Počet ľudí odliečených v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti každoročne rastie. Je to najmä zásluhou tuzemských pacientov, ktorí si pobyt platia sami. Potvrdzujú to aj štatistiky Národného centra zdravotnej starostlivosti (NCZI). Dospelí Slováci v roku 2018 najčastejšie podstúpili kúpeľnú liečbu pre choroby pohybového ústrojenstva, deti boli v kúpeľoch najmä kvôli netuberkulóznym chorobám dýchacích ciest.

Kúpele podporujú hlavne samoplátcovia
Zdroj: Flickr

V roku 2018 ukončilo liečebný pobyt v zariadeniach kúpeľnej starostlivosti spolu 179 213 pacientov (oproti 168 013 v roku 2017), z toho bolo 145 830 občanov SR (81 %) a 33 383 cudzincov (19 %). Oproti roku 2009 sa celkovo zvýšil počet odliečených pacientov až o 33,8 %, počet cudzincov však poklesol (o 6,4 %).

„Slováci do svojho zdravia investujú stále viac, čo sa prejavilo aj v kúpeľoch. Úhrada tuzemských pacientov za kúpeľnú starostlivosť sa oproti roku 2009 zvýšila o 76 %. Narástli však aj náklady zdravotných poisťovní, ktoré investovali do kúpeľnej starostlivosti Slovákov o 28 % viac,“ hovorí Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ NCZI.

Dominujú krátkodobé pobyty

Čoraz väčší záujem je o krátkodobé liečebné pobyty s dĺžkou trvania 4 až 7 dní, naopak, najväčší pokles bol pri pobytoch s dĺžkou trvania 15 až 21 dní. U tuzemcov bez ohľadu na spôsob úhrady tvoria pobyty s dĺžkou do 14 dní (50,6 %) a pobyty s dĺžkou nad 15 dní (49,4 %). U cudzincov prevažujú krátkodobé pobyty (takmer 82 % je s dĺžkou trvania do 14 dní).


Dospelým pacientom (tuzemci) bola najčastejšie kúpeľná liečba indikovaná pre choroby pohybového ústrojenstva (70 %), pre netuberkulózne choroby dýchacích ciest (14 %) a choroby obehového ústrojenstva (6 %).

Z diagnóz prevažovali:

  • poruchy medzistavcových platničiek (20 %),
  • dorzopatie (16 %)
  • bolesti chrbta (12 %).

Od roku 2009 došlo k najväčšiemu nárastu pri netuberkulóznych chorobách dýchacích ciest (z 5 391 na 19 485) a pri chorobách pohybového ústrojenstva (z 59 953 na 95 598).

Deti trápia dýchacie cesty

Detskí pacienti (tuzemci) boli v rámci kúpeľnej starostlivosti liečení najmä pre:

  • netuberkulózne choroby dýchacích ciest (53 %),
  • choroby pohybového ústrojenstva (25 %),
  • nervové choroby (9 %)
  • kožné choroby (5 %)

Najčastejšie diagnózy, pre ktoré lekári posielajú deti do kúpeľov, sú:

  • skolióza (18 %),
  • astma (17,2 %)
  • vazomotorická a alergická nádcha (16 %).

Vlani bolo v kúpeľoch odliečených 8 409 detí. Rovnako ako u dospelých sa aj pri deťoch zaznamenal najväčší nárast pri netuberkulóznych chorobách dýchacích ciest (z 3 089 v roku 2009 na 4 480 v roku 2018).

V roku 2018 sa v našich kúpeľoch liečilo 33 383 cudzincov (19 % zo všetkých odliečených). Najväčšie zastúpenie mali obyvatelia Českej republiky (42 %), nasledujú Nemci (13 %), Izraelčania (13 %), Rusi (7 %) a Rakúšania (5 %). Až 95 % z nich sa liečilo na choroby pohybového ústrojenstva.