14.03.2019, 07:00

Prvá mobilná aplikácia pre diabetikov 2. typu

V USA bola oficiálne schválená prvá mobilná aplikácia, ktorá pomáha diabetikom 2. typu s výpočtom správnej dávky inzulínu.

Prvá mobilná aplikácia pre diabetikov 2. typu
Zdroj: grayling.com

  

Aplikácia Hygieia´s d-Nav Insulin Guidance Service funguje na platforme d-Nav, ktorá bola na americkom trhu označená ako účinná a bezpečná.

Po zadaní základných informácii o užívateľovi dokáže vypočítať individuálne dávky inzulínu pre všetky typy inzulínových režimov a môže byť tiež spárovaná s glukomerom, pričom sú všetky dáta ukladané do cloudového úložiska.

 Aplikácie je kompaktná so systémami iOS aj Android. Súčasťou aplikácie je aj možnosť komunikovať osobne či telefonicky s určitým zdravotníckym zariadením.

Cieľom je uľahčiť diabetikom 2. typu a tiež ich lekárom liečbu.

 Viac o projekte nájdete na stránkach hytieia.com

 www.diastyl.cz