24.10.2018, 14:06

Mozgová príhoda ohrozuje aj mladých Slovákov

Cievna mozgová príhoda ľudovo povedané porážka nie je len problémom starších ľudí. Každý deň ju na Slovensku zažije osoba mladšia ako 45 rokov. Ak príde do nemocnice včas, má vyššiu šancu, že prežije. Informovalo o tom Národné centrum zdravotníckych informácií.

Mozgová príhoda ohrozuje aj mladých Slovákov
Zdroj: Flickr


V minulom roku utrpelo podľa registra mozgovú mŕtvicu 352 ľudí vo veku 20 až 44 rokov, čo predstavuje tri percentá z celkového počtu pacientov. Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií dostalo vlani akútnu liečbu až štvornásobne viac pacientov ako v roku 2009.

,,Počty rastú vo všetkých vekových kategóriách. Kým napríklad v roku 2007, kedy bol založený register mozgových príhod, v ňom bolo zaznamenaných 7420 pacientov, v roku 2017 to bolo už 11 556," priblížil generálny riaditeľ centra zdravotníckych informácii Peter Blaškovitš.

Významný rizikový faktor predstavuje fajčenie, obezita či vysoký tlak

Podľa Blaškovitša každoročne narastá podiel pacientov s mozgovou príhodou, ktorí zároveň trpia hypertenziou, diabetom, arytmiou, fajčia, majú nadváhu či obezitu. Pri tomto ochorení dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu.

Postihuje častejšie mužov ako ženy, a to takmer v každej vekovej skupine. ,,Kým od vekovej kategórie 45 – 54 rokov až po 75 – 79 rokov sa v registri eviduje dvojnásobne viac mužov ako žien, od veku 80 rokov sa rozdiel medzi oboma pohlaviami minimalizuje," uviedol Blaškovitš s tým, že vo vekovej skupine nad 85 rokov ženy prevyšujú mužov.


Lekári upozorňujú, že ak spozorujeme klinické príznaky mozgovej príhody netreba váhať a zavolať lekársku pomoc. Medzi najbežnejšie patrí náhle oslabenie polovice tela, porucha reči, neschopnosť vyjadriť sa, artikulovať či porozumieť reči, náhla porucha zraku alebo výpadok zorného poľa, prudká bolesť hlavy, dvojité videnie a pocit závratu s poruchou stability, bez možnosti stoja alebo chôdze.


Pri príležitosti Svetového dňa mozgových príhod (29.10.) občianske združenie Porážka.sk organizuje v sobotu (27.10.) charitatívny beh na pomoc rodinám, ktorým mozgová príhoda zasiahla do života.