15.11.2021, 12:01

Detský rekondično-rehabilitačný dia tábor v Bojniciach

Aj počas doby covidovej sa nám v letných mesiacoch podarili pre Diačikov zorganizovať viaceré edukačné podujatia.

Detský rekondično-rehabilitačný dia tábor v Bojniciach
Zdroj: OZ KlauDIA

V júli sa konal už 21. ročník detského rekondično-rehabilitačného dia tábora v Bojniciach a zároveň v auguste víkendové edukačné stretnutie pre mladých dospelých vo Vrátnej doline.

Nutričnú podporu a nepretržitý „sestričkovský“ dohľad nám už tradične pomohlo zabezpečiť partnerské občianske združenie KlauDIA z Nitry.

Okrem ubytovania a všetkých nevyhnutných náležitostí aj s motivačnými darčekmi sme mohli pre Diačikov vďaka podpore Nadácie SPP zakúpiť u nás nedostupné, finančne náročné ale veľmi dôležité pomôcky potrebné na nepretržitú kontrolu glykémií v podobe senzorov. Všetci účastníci si takto mohli užiť leto s kamarátmi bez zbytočných rizík. Ďakujeme!

Mgr. Janka Pavlusíková a Ing. Eva Korená  - sekcia detí a mládeže ZO ZDS DIAZIL Žilina.