Pohybujme sa zdravo! Typy pohybovej aktivity (2. časť)

Pohybujme sa zdravo! (1. časť)

Viac lekárskych úkonov neznamená, že pacient je liečený lepšie

Kvalitný spánok nie je strata času