Život s diabetikom. Vieme pochopiť jeho ochorenie?