02.01.2019, 09:43

Do elektronickej zdravotnej knižky budú nahliadať aj posudkoví lekári

Späť na článok