27.11.2018, 14:39

Do konca roka budeme vedieť, ako sme na tom s imunitou

Odborníci v laboratóriách zisťujú stav imunity slovenskej populácie proti osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovej hepatitíde A, B a C. ,,Vyšetrujeme odobrané vzorky krvi s cieľom zistiť hladinu protilátok proti vybraným prenosným ochoreniam," povedal hlavný hygienik Ján Mikas.

Do konca roka budeme vedieť, ako sme na tom s imunitou
Zdroj: Pixabay

Odbery vzoriek krvi v rámci realizovali tento rok prostredníctvom všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva všeobecní lekári pre deti a dorast a všeobecní lekári pre dospelých od začiatku júla do 12. októbra. V rámci imunizačných prehľadov budú vyšetrené séra celkovo od 4218 osôb, detí aj dospelých vo veku od 1 do 69 rokov.

Mikas uviedol, že po ukončení vyšetrení protilátok sa v priebehu decembra 2018 budú výsledky sumarizovať, vyhodnocovať a štatisticky spracovávať. ,,Prvé výsledky imunizačných prehľadov by mali byť známe ku koncu roka 2018," dodal.

Výsledky sérologických vyšetrení vzoriek krvi budú slúžiť na prípadné prehodnotenie, úpravu či zmenu stratégie očkovania na Slovensku.

Lekári, ktorí vykonávali odbery krvi oznámia každému účastníkovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi výsledky sérologického vyšetrenia a v prípade patologických alebo neočakávaných nálezov zabezpečia a odporučia potrebnú zdravotnú starostlivosť, resp. možnosť dať sa zaočkovať.

Mimoriadne dôležitou podmienkou realizácie imunizačných prehľadov bola ochota vybraných osôb zúčastniť sa vyšetrení spojených s odberom krvi i aktívny prístup všeobecných lekárov pre deti a dorast a všeobecných lekárov pre dospelých, ktorí zabezpečovali odbery krvi.

Poďakovanie patrí aj členom koordinačného tímu Úradu verejného zdravotníctva, pracovníkom odborov a oddelení epidemiológie všetkých 36 regionálnych úradov a Špecializovaného pracoviska pre vírusové hepatitídy RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici a Národného referenčného centra pre morbilli, mumps a rubeolu (MMR).